X
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳:۲۹ ۸
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
مزایده معادن استان - زمستان 97

مزایده معادن استان - زمستان 97

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام در نظر دارد اکتشاف و بهره برداری از تعدادی از محدوده های اکتشافی، گواهینامه کشف، معادن متروکه و راکد را از طریق مزایده عمومی به دارندگان توان فنی و مالی لازم واگذار نماید .
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و لیست معادن و محدوده های اکتشافی موضوع مزایده از روز شنبه مورخ 13 / 11/ 97 به محل سازمان صمت استان به آدرس ذیل و یا به سایت سازمان به آدرس http://ilm.mimt.gov.ir مراجعه، اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را تهیه و پس از تکمیل، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 30/ 11/ 97 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند.


سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام

اولویت: متوسط
No Cache
Generate time: 5.3631319999695
Query time: 4.6295092900594