X
پنجشنبه, ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۰۴ ۷
چچ
نگرش شهروندان در خصوص اعمال محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا

در نظرسنجی مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی ایلام مشخص شد؛

نگرش شهروندان در خصوص اعمال محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا

در نظرسنجی مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی ایلام از شهروندان بالای ۱۸ سال ایلام پرسیده شده است «شما با اعمال کدام یک از محدودیت‌های زیر در شرایط فعلی کرونا موافقید؟»

نتایج نشان می دهد، ۴۲.۸ درصد از پاسخگویان با «تعطیلی کامل به غیر از مراکز توزیع اقلام ضروری»، ۲۵.۸ درصد با «تداوم وضعیت فعلی یعنی تعطیلی برخی گروه‌های شغلی»، ۲۲.۷ درصد با «هیچ محدودیتی نباشد و همه امور مانند شرایط عادی باشد» و ۴.۸ درصد با سایر موارد موافق هستند. ۲.۹ درصد از پاسخگویان به گزینه نمی‌دانم اشاره کردند و ۱.۱ درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند.
گفتنی است، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (جهاددانشگاهی ایلام )نظرسنجی را با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور و اندازه نمونه 573 به شیوه مصاحبه تلفنی در تاریخ 1 اردیبهشت تا5 اردیبهشت ۱۴۰۰ اجرا کرده است.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 8.9646147092183
Query time: 8.1026581128438