X
شنبه, ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۰۳ ۴۴
چچ

نماینده سازمان صنعت ، معدن و تجارت در شهرستان سیروان

نام مسئول واحد

امین مرادیان

سمت مسئول واحد

نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت در شهرستان سیروان

تلفن

08434724601

داخلی

-

فکس

08434724601

آدرس

لومار- خیابان 22 بهمن- پشت فرمانداری شهرستان- روبروی اداره جهاد کشاورزی- نمایندگی صمعت، معدن و تجارت شهرستان سیروان

شرح وظایف

  • شرکت در جلسات فرمانداری
  • انجام گشت های مشترک و هماهنگی با سایر ادارات عضو
  • کنترل وضعیت واحدهای تولیدی و بازدیدهای مستمر از آنها
  • برگزاری جلسات تنظیم بازار و شورای آرد و نان
  • هماهنگی و کنترل تمام کارهای انجام شده توسط همکاران و راهنمایی آنان
  • کنترل وضعیت تأیید سوخت واحدهای تولیدی
  • بررسی وضعیت اتاق اصناف و اتحادیه های مربوطه و کنترل حسابهای آنان
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 5.0516986846924
Query time: 4.2962161699931