X
شنبه, ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۴۴ ۶۶
چچ

نماینده سازمان صنعت ، معدن و تجارت در شهرستان بدره

نام مسئول واحد

عزت اله محمدی

سمت مسئول واحد

نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت در شهرستان بدره

تلفن

08435723204

داخلی

-

فکس

08435722300

آدرس

بدره- خیابان شهید رجائی- ساختمان فرمانداری شهرستان بدره

شرح وظایف

  • شرکت در جلسات فرمانداری
  • انجام گشت های مشترک و هماهنگی با سایر ادارات عضو
  • کنترل وضعیت واحدهای تولیدی و بازدیدهای مستمر از آنها
  • برگزاری جلسات تنظیم بازار و شورای آرد و نان
  • هماهنگی و کنترل تمام کارهای انجام شده توسط همکاران و راهنمایی آنان
  • کنترل وضعیت تأیید سوخت واحدهای تولیدی
  • بررسی وضعیت اتاق اصناف و اتحادیه های مربوطه و کنترل حسابهای آنان
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.3570833206177
Query time: 0.63156938552856