X
سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۳ ۱۳:۴۹ ۱۴۵۱
چچ

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آبدانان

نام مسئول واحد
تیمور هاشمی
سمت مسئول واحد
رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان آبدانان
تلفن
08433623900
داخلی
-
فکس
08433622261
آدرس
آبدانان-خیابان ولیعصر-کوچه شهید کمری-اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آبدانان-کد پستی : 6971644431
شرح وظایف
شرکت در جلسات فرمانداری
انجام گشت های مشترک و هماهنگی با سایر ادارات عضو
کنترل وضعیت واحدهای تولیدی و بازدیدهای مستمر از آنها
برگزاری جلسات تنظیم بازار و شورای آرد و نان
هماهنگی و کنترل تمام کارهای انجام شده توسط همکاران و راهنمایی آنان
کنترل وضعیت تأیید سوخت واحدهای تولیدی
بررسی وضعیت اتاق اصناف و اتحادیه های مربوطه و کنترل حسابهای آنان
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 3.6291720072428
Query time: 2.7838317553202