X
سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۳ ۱۳:۴۸ ۲۶۳۱
چچ

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دره شهر

نام مسئول واحد
پویا هواسی
سمت مسئول واحد
رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان دره شهر
تلفن
08435222970-08435222470
داخلی
-
فکس
08435223547
آدرس
دره شهر-خیابان دادگستری-اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دره شهر
شرح وظایف
شرکت در جلسات فرمانداری
انجام گشت های مشترک و هماهنگی با سایر ادارات عضو
کنترل وضعیت واحدهای تولیدی و بازدیدهای مستمر از آنها
برگزاری جلسات تنظیم بازار و شورای آرد و نان
هماهنگی و کنترل تمام کارهای انجام شده توسط همکاران و راهنمایی آنان
کنترل وضعیت تأیید سوخت واحدهای تولیدی
بررسی وضعیت اتاق اصناف و اتحادیه های مربوطه و کنترل حسابهای آنان
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.0273340543111
Query time: 1.3018652598063