X
سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۳ ۱۳:۲۹ ۲۷۱۸
چچ

معاون امور صنایع

نام مسئول واحد
ولی باج
سمت مسئول واحد
معاون امور صنایع
تلفن
32223599
داخلی
(32228125-32228088-32230009)218
فکس
32246268
آدرس
ساختمان شهید مفتح
شرح وظایف

تهیه و تدوین برنامه های مربوط به توسعه فعالیت های صنعتی و معدنی و بازرگانی استان در چارچوب سیاست های حوزه ستادی وزارتخانه.

بررسی و تعیین تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان بر اساس سیاست های اجرایی وزارتخانه و در حدود اختیارات محوله با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.

تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه انواع سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی و ارائه پیشنهاد به منظور جلب و جذب سرمایه ها و منابع مالی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن استان و تلفیق برنامه های عملیاتی .

برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد تشکل های صنعتی ،معدنی و تجاری در سطح استان با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.

صدور جوازهای تاسیس و جوازهای توسعه برای متقاضیان بر اساس نوع تقاضا و درچارچوب اختیارات تفویض شده با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.

تدوین برنامه های لازم به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه ها و ظرفیت های بالقوه استان

نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرحها و درصورت لزوم ابطال جوازهای تاسیس صنعتی و معدنی

بررسیهای فنی اقتصادی و مالی طرحهای صنعتی استان

تعیین ضرورت ها و اولویت ها جهت سرمایه گذاران صنعتی (داخلی و خارجی) در سطح استان

تلفیق برنامه های عملیاتی حوزه صنعت،معدن و تجارت و تدوین برنامه کلان استان

انجام بررسی های لازم به منظور تدوین و اجرای نظام و چارچوب مناسب آمار ، اطلاعات و داده های بخش صنعت،معدن و تجارت در سطح استان

بررسی و ارایه پیشنهاد جهت تامین نیازهای ارزی و ریالی طرح های صنعتی و معدنی و تجاری و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در سطح استان

ارائه ساز و کارهای لازم جهت شناخت گلوگاه ها و نیز تعیین اولویتهای افزایش تولید و ارتقاء بهره وری واحدهای صنعتی و معدنی

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معاونت امور صنایع و معادن