X
یکشنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۳ ۱۳:۳۲ ۲۳۱۵
چچ

اداره طرح ها و برنامه ریزی

نام مسئول واحد
بهروز زرین کاویانی
سمت مسئول واحد
رئیس اداره طرح ها و برنامه ریزی
تلفن
32228088-32230009-32228125
داخلی
216
فکس
32246268
آدرس
ساختمان شهید مفتح
شرح وظایف
· تهیه و تدوین برنامه های مربوط به توسعه فعالیت های صنعتی و معدنی و بازرگانی استان در چارچوب سیاست های حوزه ستادی وزارتخانه
· بررسی و تعیین تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان بر اساس سیاست های اجرایی وزارتخانه و در حدود اختیارات محوله با رعایت کلیه فوانین و مقررات مربوط.
· تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه انواع سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی و ارائه پیشنهاد به منظور جلب و جذب سرمایه ها و منابع مالی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن استان و تلفیق برنامه های عملیاتی
· برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد تشکل های صنعتی ،معدنی و تجاری در سطح استان با رعایت کلیه فوانین و مقررات مربوط.
· صدور جوازهای تاسیس و جوازهای توسعه برای واحدهای صنعتی متقاضی بر اساس نوع تقاضا و درچارچوب اختیارات تفویض شده با رعایت کلیه فوانین و مقررات مربوط.
· تدوین برنامه های لازم به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه ها و ظرفیت های بالقوه استان
· نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرحها و درصورت لزوم ابطال جوازهای تاسیس صنعتی و معدنی
· بررسیهای فنی اقتصادی و مالی طرحهای صنعتی استان
· تعیین ضرورت ها و اولویت ها جهت سرمایه گذاران صنعتی (داخلی و خارجی) در سطح استان
· تلفیق برنامه های عملیاتی حوزه صنعت،معدن و تجارت و تدوین برنامه کلان استان با رعایت کلیه فوانین و مقررات مربوط.
· انجام بررسی های لازم به منظور تدوین و اجرای نظام و چارچوب مناسب آمار ، اطلاعات و داده های بخش صنعت،معدن و تجارت در سطح استان
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.8530413309733
Query time: 1.0421112378438