X
چهارشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ۰۹:۵۰ ۲۳۱۳
چچ

اداره امور اصناف و تشکلها

نام مسئول واحد

محمود مهکی

سمت مسئول واحد

رئیس اداره امور اصناف و تشکلها

تلفن

32230008

داخلی

248

فکس

32246267

آدرس

ساختمان شهید مفتح - طبقه دوم

شرح وظایف

  • برنامه ریزی و تعیین خط مشی لازم در جهت ساماندهی و هدایت واحدهای صنفی استان در چارچوب طرح جامع اصناف کشور
  • انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل کمیسیون نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف استان و برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی و نظارت بر مصوبات مربوطه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.
  • انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی و ابلاغ مصوبات کمیسیون به مراجع ذیصلاح در سطح استان
  • ارائه پیشنهادهای لازم به منظور جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون جواز به استناد قانون نظام صنفی و مصوبات هیأت عالی نظارت .
  • برنامه ریزی و انجام حمایتهای لازم از اصناف تولیدی و خدماتی استان در جهت ارتقاء سطح تکنولوژی و انتقال فناوری در این بخش با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.
  • فراهم نمودن زمینه های آموزش لازم برای مسئولان اتحادیه ها، مجامع و افراد صنفی استان پیرامون امور اصناف قانون نظام صنفی با همکاری موسسات آموزشی مربوط
  • برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات لازم در خصوص تحصیل پروانه کسب جهت واحدهای فاقد پروانه درسطح استان با هماهنگی واحدها و سازمانهای ذیربط با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.
  • بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه استقرار متعادل واحدهای صنفی با توجه به نیاز مناطق شهری با همکاری سازمانهای زیربط
  • نظارت برعملکرد واحدها ی صنفی در ارتباط با امر مبازره باپولشویی
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.3579926490784
Query time: 0.65306329727173