X
شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۲۴ ۲۴۸۵
چچ

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ایوان

نام مسئول واحد

امیدعلی عزتی

سمت مسئول واحد

رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان ایوان

تلفن

08433236621

داخلی

-

فکس

08433233245

آدرس

ایوان-میدان ولیعصر-بلوار آیت اله خامنه ای-جنب دادگستری-اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ایوان

شرح وظایف

شرکت در جلسات فرمانداری

انجام گشت های مشترک و هماهنگی با سایر ادارات عضو

کنترل وضعیت واحدهای تولیدی و بازدیدهای مستمر از آنها

برگزاری جلسات تنظیم بازار و شورای آرد و نان

هماهنگی و کنترل تمام کارهای انجام شده توسط همکاران و راهنمایی آنان

کنترل وضعیت تأیید سوخت واحدهای تولیدی

بررسی وضعیت اتاق اصناف و اتحادیه های مربوطه و کنترل حسابهای آنان

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.7436760266622
Query time: 1.9725098609924